Muş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Muş İl Sağlık Müdürlüğü
Muş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Öz Değerlendirme Planı

Güncelleme Tarihi: 16/09/2019

Saglik-Bakanligi.png

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

MUŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI

logo.png

 

DENETLENECEK BÖLÜM

 

 

 

DENETİM TARİHİ

 

DENETİM EKİBİ

 

STANDART(ADSM)

 

NOT: (U)= UYGUNSUZLUK

(UÖ)= UYGUNSUZLUK ÖNERİSİ

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK HİZ.

 

 

 

 

 

04 MART 2019

Gürcan GÖKDAĞOĞLU/ BAŞHEHİM

Fehmi KOÇ/ HASTANE MÜDÜRÜ

Haşim YAVUZ /KALİTE SOR.

Zümrüt han BEYAZDUMAN /EĞİTİM BİR SOR.

Kamuran TAŞ/ HASTA HAKALRI BİRİM SOR.

Doğan YALVAÇ/ TEKNİK SER. BİRİM SOR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

 

 

 

Enfeksiyonların önlenmesine yönelik 'Enfeksiyon Kontrol Komitesi' oluşturulmalıdır.

Kurumun tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesine yönelik program bulunmalıdır.

Çalışanlar, el hijyeni konusunda bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir.

El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır.

Çalışanların el hijyeni kurallarına uyumu değerlendirilmelidir.

İzolasyon önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır.

Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi süreçlerine yönelik kurallar belirlenmelidir.

Dezenfeksiyon işlemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Çalışanların çalışma ortamından kaynaklı enfeksiyonlardan korunmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

Enfeksiyon önlenmesi hakkında sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir.

Enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamalar izlenmeli, analiz edilmeli ve analiz sonuçlarına göre iyileştirmeye yönelik gerekli faaliyetler gerçekleştirilmelidir.

 

 

STERİLİZASYON HİZMETLERİ

 

 

Sterilizasyon ünitesi süreçleri ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesinde; yıkama, dezenfeksiyon ve paketleme süreçleri kontrol altına alınmalıdır.

Sterilizasyon işleminin etkinliği kontrol edilmelidir.

Sterilizasyon cihazlarının program döngüleri izlenmeli ve kaydedilmelidir.

Basınçlı buhar otoklavlarının günlük bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.

Steril malzemeler uygun şekilde muhafaza edilmelidir.

Sterilizasyon işlemlerinin her aşamasında; zaman, cihaz, yöntem, uygulayıcı ve kontrol parametrelerine ilişkin kanıtlar açısından izlenebilirlik sağlanmalıdır.

Lümenli aletlerin; yıkama, paketleme ve sterilizasyon süreçleri ile bu süreçlerin kontrolüne yönelik kurallar belirlenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAÇ YÖNETİMİ

 

 

Kurumda ilaç yönetimi ile ilgili sorumluluklar tanımlanmalıdır.

İlacın dahil olduğu tüm süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.

İlaçların muhafazasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

İlaç istemleri ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

İlaçların hazırlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

İlaçların transferine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Advers Etki Bildirimi (Farmakovijilans) ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.

Özel nitelikli ilaç gruplarına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

Narkotik ve psikotrop ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Yatan hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır.

Eczaneye iade edilen ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

İlaç yönetimi süreçlerinin izlenebilirliği sağlanmalıdır.

İlaç atıklarının ve son kullanım tarihi geçmiş ilaçların imhasına ve uygun şartlarda bertaraf edilmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

 

 

 

HASTA BAKIMI

 

 

Hasta bakımına ilişkin süreçler ayaktan, yatan ve acil hastalar için ayrı olacak şekilde tanımlanmalıdır.

Hastaların bakım ihtiyaçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.

Yatan hastalara yönelik hazırlanan bakım planı, belirlenen bakım ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmelidir.

Yatan hasta ve hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır.

Hasta ve hasta yakını ile sağlık çalışanları arasında etkili iletişim sağlanmalıdır.

Hastanın bakım sürecine katılımı sağlanmalıdır.

Hasta bakım sürecinde tıbbi işlemin doğru hastaya uygulanmasını sağlamak için hasta kimliği doğrulanmalıdır.

Kimlik doğrulama amacıyla kimlik tanımlayıcısı kullanılmalıdır.

Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır.

Hastaların sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi sağlanmalıdır.

Konsültasyon süreçlerinin etkin ve güvenli şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.

Hasta bakım sürecinde uygulanan tanısal işlemler ile gerçekleştirilen tedaviler kayıt altına alınmış ve hastaların tekrar başvurularında ulaşılabilir olmalıdır.

Kendine ve başkalarına zarar verme riski olan hastalara yönelik düzenleme bulunmalıdır.

Özellikli hasta grupları ve bu gruplara özgü klinik bakım uygulamalarına yönelik süreçler belirlenmelidir.

Acil müdahale gerektiren hastalar için acil müdahale seti bulunmalıdır.

Cerrahi uygulama yapılacak hastaların hazırlık sürecine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

Cerrahi uygulama sonrası hasta bakımına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

 

 

 

 

 

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ

 

 

Radyasyon güvenliğini sağlamaya yönelik sorumlular belirlenmeli ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.

Radyasyon güvenliği kapsamında ele alınması gereken alanlar belirlenmelidir.

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Radyolojik işlemlere ait çekim protokolleri belirlenmeli ve ilgili çalışanların eğitim alması sağlanmalıdır.

Hasta ve yakınlarının radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

Çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

Radyoloji ünitesi dışında yapılan çekimlerde hastaların ve çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

Radyasyon uygulaması yapılan alanda çalışan personele, hasta ve çalışanların radyasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik yılda en az bir kez eğitim verilmelidir.

 

 

 

 

PROTAZ LAB.

 

 

 

Protez laboratuvarının fiziki ortamı, protez güvenliği ve çalışan güvenliğini sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.

Protez yapım süreci ile ilgili işlem öncesi süreçlerin kontrolü sağlanmalıdır.

Protezin yapımına ilişkin süreçlerin kontrolü sağlanmalıdır.

Protez laboratuvarında protez yapım sürecinde kullanılan tüm cihaz ve malzemelerin kontrolü ve güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Protez teslimine ilişkin kurallar tanımlanmalıdır.

Hasta, protez teslim süresi ve protez kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir.

Protez laboratuvarı ile ilgili süreçlerin izlenebilirliği sağlanmalıdır.

 

 

 

 

 

 

DESTEK HİZMETLERİ

 

 

 

05 MART 2019

Gürcan GÖKDAĞOĞLU/ BAŞHEHİM

Fehmi KOÇ/ HASTANE MÜDÜRÜ

Haşim YAVUZ /KALİTE SOR.

Zümrüt han BEYAZDUMAN /EĞİTİM BİR SOR.

Kamuran TAŞ/ HASTA HAKALRI BİRİM SOR.

Doğan YALVAÇ/ TEKNİK SER. BİRİM SOR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESİS YÖNETİMİ

 

 

Bina turları yapılmalıdır.

Tesis kaynaklı düşmeleri engellemek için önlemler alınmalıdır.

Tesis kaynaklı düşmeleri engellemek için önlemler alınmalıdır.

Kuruma ve kurum içindeki bölümlere ulaşımı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmalıdır.

Acil çıkışların etkin ve işlevsel nitelikte olması sağlanmalıdır.

Hastalara hizmet verilen alanlar iletişime açık bir şekilde düzenlenmelidir.

Yaşlı ve engelli kişiler için işlevsel düzenlemeler bulunmalıdır.

Çevre düzenlemesi yapılmalıdır.

Kurumda su, elektrik enerjisi ve medikal gaz hizmetleri kesintisiz olarak verilmelidir.

Asansörlerin güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Havalandırma sisteminin kontrolü ve bakımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Elektrik sistemlerinin güvenliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Su depolarının güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Medikal gaz sistemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Sıkıştırılmış gaz konteynırlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Otoklav, buhar kazanı, kompresör, buhar türbinleri, kalorifer kazanı gibi basınçlı kapların bakımları düzenli aralıklarla yapılmalı, yıllık muayeneleri gerçekleştirilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTELCİLİK HİZ.

 

 

Kurumun temizliğine yönelik kurallar tanımlanmalıdır.

Kurumun temizliği sağlanmalıdır.

Mutfak hizmetlerine yönelik uygun fiziki koşullar sağlanmalıdır.

Yiyeceklerin güvenli tedariki ve depolanması sağlanmalıdır.

Yemeklerin hazırlanma süreçlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Yemekler, ısısına, sunumuna ve hijyen kurallarına dikkat edilerek dağıtılmalıdır.

Çamaşır hizmetlerinin sunumuna yönelik süreçler tanımlanmalıdır.

Çamaşırhaneye yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Yatarak tedavi olan hasta odalarına yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Tıbbi bakım sürecinde hastaların gerektiğinde sağlık personeline kolay ulaşabilmesi sağlanmalıdır.

Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Kurum bünyesinde yer alan bekleme alanlarının temiz ve konforlu olması sağlanmalıdır.

Muayene odalarında tıbbi hizmet süreçlerine uygun fiziksel ortam sağlanmalıdır.

Bebek bakım ve emzirme odası bulunmalıdır.

Hasta/hasta yakını ile çalışanların can ve mal güvenliği sağlanmalıdır.

 

 

 

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

 

 

Bilgi Yönetim Sistemi süreçlerine ilişkin kurum politikası oluşturulmalıdır.

Bilgi yönetimine ilişkin süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu sağlanmalıdır.

Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin riskler yönetilmelidir.

Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin hata bildirimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde bilgi güvenliğini ve mahremiyetini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.

Bilgi Yönetim Sisteminde kullanılabilirlik açısından gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Bilgi Yönetim Sistemi etkin kullanılabilmelidir.

Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)'de yer alan modüller birbirine entegre olmalıdır.

Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde yapılan işlemler izlenebilir olmalıdır.

Bilgi Yönetim Sistemi üzerindeki verilerin yedeklenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

Bigi Yönetim Sisteminde kullanılan tüm bilgisayarlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Bilgi yönetim Sisteminin etkinliği ve sürekliliği için gerekli teknik ve destek alt yapıları oluşturulmalıdır.

Sunucu odalarının güvenliği sağlanmalıdır.

Sunucunun güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

Veritabanı güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

Dış ortamdan iç ortama erişimlerde güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

 

 

 

 

 

MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ

 

 

Malzeme ve cihazların etkin şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır.

Malzeme ve cihazların teminine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

Malzemelerin muhafazası ve transferine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

Tıbbi cihazların izlenebilirliği sağlanmalıdır.

Tıbbi cihazların güvenli kullanımına yönelik bakım, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.

Cihaz arıza bildirim ve onarım süreçleri tanımlanmalıdır.

Kullanılması özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren cihazları (otoklav, jeneratör gibi) kullanacak kişilere eğitim verilmelidir.

Tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

 

 

 

 

TIBBİ KAYIT ARŞİV HİZ.

 

 

Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin düzenleme bulunmalıdır.

Tıbbi kayıtların bir düzen içinde ve eksiksiz tutulması, saklanması ve kullanılmasına yönelik sorumlular ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.

Tıbbi kayıtlara erişimde bilgi mahremiyeti ve güvenliği sağlanmalıdır.

Hasta dosyaları sabit bir dosya numarası ile standart bir dosya içeriğine sahip olmalıdır.

Hasta taburculuk özeti hazırlanmalıdır.

Arşiv bölümünde hasta dosyalarının uygun koşullarda saklanmasına yönelik fiziki ortam oluşturulmalıdır.

Arşiv hizmetlerinin işleyişine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

 

 

 

 

ATIK YÖNETİMİ

 

 

Atık yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Atıklar, kaynağında ayrıştırılmalıdır.

Atıklar, hasta ve çalışan güvenliğine zarar vermeyecek şekilde toplanmalı ve taşınmalıdır.

Atıklar, bertarafına yönelik teslimine kadar, geçici depolama alanlarında depolanmalıdır.

Atık yönetimi konusunda sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir.

 

 

DIŞ KAYNAK KULLANIMI

 

 

Dış kaynak kullanımı yolu ile sağlanacak hizmetler tanımlanmalıdır.

Dış kaynak kullanılarak sağlanan hizmetlerin kapsamı ve süreçleri tanımlanmalıdır.

Dış kaynak kullanımı yoluyla alınan hizmetlerin kontrolüne yönelik düzenleme yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

KURUMSAL HİZMETLER

 

 

 

 

 

06 MART 2019

Gürcan GÖKDAĞOĞLU/ BAŞHEHİM

Fehmi KOÇ/ HASTANE MÜDÜRÜ

Haşim YAVUZ /KALİTE SOR.

Zümrüt han BEYAZDUMAN /EĞİTİM BİR SOR.

Kamuran TAŞ/ HASTA HAKALRI BİRİM SOR.

Doğan YALVAÇ/ TEKNİK SER. BİRİM SOR.

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMSAL YAPI

 

 

Kurum faaliyetlerinin tamamını kapsayacak şekilde bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.

Organizasyon yapısı kapsamında tüm birimlerin ve çalışanların görev, yetki
ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.

Organizasyon yapısında tanımlanan birimler için sorumlular belirlenmelidir.

Kurumun misyon, vizyon ve değerleri açık ve anlaşılır şekilde belirlenmelidir.

Kurumsal amaç ve hedefler belirlenmelidir.

Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik uygulama adımlarını içeren eylem planı hazırlanmalıdır.

Kurumsal iletişim stratejileri tanımlanmalıdır.

Kurumun elektronik ortamda temsili ve tanıtımına yönelik çalışma yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

KALİTE YÖNETİMİ

 

 

Kalite yönetim sisteminin yapısı tanımlanmalıdır.

Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır.

SKS’nin uygulanmasına yönelik bölüm kalite sorumluları belirlenmelidir.

SKS ADSH Setine ilişkin öz değerlendirme yapılmalıdır.

Kurum yönetimi, hizmet sunumuna yönelik tüm bölüm kalite sorumluları ve bölüm yöneticileri ile değerlendirme toplantıları yapmalıdır.

Hasta Güvenliği Komitesi bulunmalıdır.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi bulunmalıdır.

Eğitim Komitesi bulunmalıdır.

Tesis güvenliği komitesi bulunmalıdır.

Komite toplantılarının yönetimine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.

SKS ADSH kapsamında tespit edilen uygunsuzluklara yönelik iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Komite çalışmalarında yer alacak kişilerin görev tanımları yapılmalı, sorumluluk ve yetki alanları belirlenmelidir.

Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKÜMAN YÖNETİMİ

 

 

SKS ADSH Setinde yer alan dokümanlara yönelik düzenleme bulunmalıdır.

Dış kaynaklı dokümanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Panolara asılan dokümanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Üst yönetim tarafından onaylanmış tüm dokümanlar muhafaza edilmelidir.

Dokümanlar uygun şekilde arşivlenmelidir. Dokümanların imhasına yönelik kurallar belirlenmelidir.

Risk yönetimine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

Kurumda gerçekleşebilecek risklerin yönetilmesine ilişkin düzenleme bulunmalıdır.

Risk yönetimi kapsamında riskler bir plan dahilinde belirlenmeli ve analiz edilmelidir.

Belirlenen risk düzeylerine göre bölüm, meslek ve/veya süreç bazında önlemler alınmalı ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Risk yönetiminin etkinliği izlenmelidir.

 

 

 

 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMİ

 

 

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmalıdır.

Sistem, çalışanların kendilerini güvende hissedecekleri şekilde tasarlanmalıdır.

Çalışanlara İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi ile ilgili eğitim verilmelidir.

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine yapılan bildirimler analiz edilmeli, analiz sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Bildirim sistemi ile ilgili çalışanların görüş ve önerileri alınmalı ve düzenli aralıklarda çalışanlara sistemin kullanımı ile ilgili geri bildirimlerde bulunulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

 

 

Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.

Acil durum yönetimine ilişkin risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Acil durum ve afet planı oluşturulmalıdır.

Kuruma ait acil durum plan krokileri bulunmalıdır.

Acil durum ve afetlerde tesis tahliyesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

Acil durum ve afet yönetimine yönelik eğitimler verilmelidir.

(Bkz.Eğitim Yönetimi Bölümü)

Depreme yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Mavi kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Beyaz kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Kırmızı kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Yangın söndürücülerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Bina çatılarında yangına karşı önlemler alınmalıdır.

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM VE SOSYAL SORUMLULUK

 

 

Kurumda hasta, hasta yakını ve çalışanlara yönelik eğitim ihtiyaçları belirlenmelidir.

Çalışanların eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim planları oluşturulmalıdır.

Çalışanlara yönelik uyum eğitimleri düzenlenmelidir.

Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.

Eğitimlerin etkinlik ve etkililiği değerlendirilmelidir.

Hasta/hasta yakını eğitimlerine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

Kurum
sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar düzenlemelidir.

Hedef popülasyona yönelik sağlığı teşvik edici ve geliştirici faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Kurum tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde uygulanan programın
etkililiği ve planlanan hedeflere ulaşma derecesi izlenmelidir.

 

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA DENEYİMİ

 

 

Hasta hakları uygulamalarına yönelik süreçler etkin şekilde yönetilmelidir.

Hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikayetleri alınmalı ve değerlendirilmelidir.

Hasta geri bildirim anketleri uygulanmalıdır.

Hasta ve hasta yakını, hastaya sunulabilecek teşhis, tedavi, bakım hizmetleri, hasta sorumlulukları ile diğer hizmetler hususunda bilgilendirilmelidir.

Her türlü tıbbi müdahale öncesinde hasta rızası alınmalıdır.

Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremiyeti sağlanmalıdır.

Hastaların hekim seçme hakkına yönelik uygulama etkin olarak yürütülmelidir.

Araştırma ve deneysel çalışmalara katılım veya herhangi bir sebeple hastaya ait veri, bilgi ve materyallerin kullanımı durumunda hasta rızası alınmalıdır.

Hastanın,bakım süreci ile ilgili tıbbi kayıtlara erişebilmesi sağlanmalıdır.

Hastaların; kültürel ve manevi değerleriyle çatışmadan hizmet alması sağlanmalıdır.

Hasta ziyaretlerine ilişkin planlama yapılmalıdır.

Hasta refakatçilerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

HİZMETE ERİŞİM

 

 

Hastaların hizmete erişimini kolaylaştırmak üzere kurumda karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti verilmelidir.

Hasta kayıt işlemlerinin etkin ve doğru şekilde yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler bulunmalıdır.

Hastaların poliklinik sürecinde bekleme sürelerinin minimuma indirilmesine yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.

Teşhis ve tedavi amaçlı randevu verme süreçlerine ilişkin düzenleme bulunmalıdır.

Yaşlı ve engelli kişilerin sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır.

 

Kurumda mesai saatleri dışında hastanın acil durumları ile ilgili hizmete erişimini kolaylaştırıcı
düzenlemeler yapılmalıdır.

İnsan kaynaklarının yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Kurumun insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda, personel temin planı oluşturulmalıdır.

Personel istihdamına yönelik süreçler tanımlanmalıdır.

Çalışanlara yönelik performans kriterleri belirlenmelidir.

 

 

 

 

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

 

 

Sağlıklı bir çalışma yaşamının sağlanmasına yönelik yıllık hedefler belirlenmelidir.

Çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden risklere yönelik düzenleme bulunmalıdır.

Çalışanların sağlık taramaları yapılmalıdır.

Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Çalışma ortamlarının ve çalışma yaşamının geliştirilmesi için gerekli fiziki ve sosyal imkânlar sağlanmalı, çalışanın iş yaşamı ile ilgili bireysel ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Engelli ve kronik hastalığı olan çalışanlara yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

Çalışanların görüş, öneri, şikayetleri alınmalı ve değerlendirilmelidir.

Çalışan geri bildirim anketleri uygulanmalıdır.

 

-

 

 

 

 

GÖSTERGELERİN İZLENMESİ

 

 

 

 

 

07 MART 2019

Gürcan GÖKDAĞOĞLU/ BAŞHEHİM

Fehmi KOÇ/ HASTANE MÜDÜRÜ

Haşim YAVUZ /KALİTE SOR.

Zümrüt han BEYAZDUMAN /EĞİTİM BİR SOR.

Kamuran TAŞ/ HASTA HAKALRI BİRİM SOR.

Doğan YALVAÇ/ TEKNİK SER. BİRİM SOR.

 

 

 

 

 

 

KALİTE GÖSTERGELERİ

 

 

 

Göstergeler aracılığı ile ölçme, değerlendirme ve iyileştirmeye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Kurumda izlenecek kalite göstergeleri belirlenmelidir.

Kurumda izlenecek her gösterge için süreçler tanımlanmalıdır.

Göstergelere ilişkin veri toplama sürecine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

Göstergenin özelliğine göre belirlenen aralıklarda, veriler analiz edilmelidir.

Göstergelere ilişkin yapılan analizler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Göstergelere ilişkin sonuçlar, Bakanlıkça oluşturulan elektronik veritabanına gönderilmelidir.

 

 

 

HAZIRLAYAN

 

KONTROL EDEN

 

ONAYLAYAN

 

KALİTE BİRİMİ

 

KALİTE DİREKTÖRÜ

 

BAŞHEKİM