Muş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Muş İl Sağlık Müdürlüğü
Muş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi Organizasyon Şeması

Güncelleme Tarihi: 16/09/2019

Saglik-Bakanligi.png

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI

logo.png

Döküman Kodu

Yayın Tarihi

Revizyon No/00

Revizyon Tarihi 31.05.2017

Sayfa No

KY: (01) 1,

MAYIS 2017

1/1


Ekran Resmi 2019-09-15 23.24.17.png

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Direktörü

Kurumsal Yapı

Hastane Yöneticisi / Başhekim

Doküman Yönetimi

Kalite Yönetim Direktörü

Risk Yönetimi

Başhekim Yardımcısı

Güvenlik Raporlama Sistemi

Kalite Yönetim Direktörü

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Sivil Savunma Uzmanı

Eğitim Yönetimi

Eğitim Hemşiresi

Sosyal Sorumluluk

Tıbbi Sosyal Hizmet Uzmanı

Hasta Deneyimi

Hasta İletişim Birim Temsilcisi

Hizmete Erişim

Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü

Hasta Bakımı

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

İlaç Yönetimi

Eczacı

Enfeksiyonların Önlenmesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Sterilizasyon Hizmetleri

Sterilizasyon Hizmetleri Sorumlusu

Radyasyon Güvenliği

Radyoloji Sorumlusu

Acil Poliklinik

Acil Servis Sorumlusu

Tesis Yönetimi

Mühendis

Otelcilik Hizmetleri

Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü

Bilgi Yönetim Sistemi

İdari Mali İşler Müdürü

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Tıbbi Cihaz Yönetimi Birim Sorumlusu

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Birim Sorumlusu

Atık Yönetimi

Atık Birimi Sorumlusu

Göstergelerin İzlenmesi

Kalite Yönetim Direktörü


                                       

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

KALİTE BİRİMİ

KALİTE DİREKTÖRÜ

BAŞHEKİM